Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Pro Suolijärvi ry:n ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aiemmasta hylkäävästä päätöksestä liittyen Jumiskon voimalaitoksen vuonna 2021 toteutetun peruskunnostuksen luvanvaraisuuteen. Yhdistyksen mielestä Jumiskon voimalaitoksen vuonna 2021 toteutettu peruskunnostus täytti luvanvaraisen hankkeen tunnusmerkit. Vaasan hallinto-oikeus päätyi kaikissa vaatimuksissa eri kannalle ja valitus hylättiin kokonaisuudessaan (HAO 1030/2023).

Jumiskon voimalaitoksen nykyiset luvat ovat olleet voimassa jo yli 50 vuotta ja ne perustuvat vuosikymmenten takaisiin käsityksiin säännöstelyn haitoista ympäristölle ja järven muille käyttäjille. Uusi lupakäsittely olisi mahdollistanut säännöstelyn ja sen haittojen uudelleenarvioinnin nykynäkökulmasta. 

Yhdistyksen mielestä voimalaitoksen toimintaolosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja luvituksessa tulisi ottaa huomioon voimalaitoksen aiheuttamat mittavat ympäristöongelmat, ilmastonmuutos ja luontokato, vesivoiman tuotantotavan muutos perusvoimasta säätösähköksi ja sen vaikutus vedenkorkeuksiin, sekä Jumiskojoen vesistöalueen järvien huomattavasti kasvanut rantakiinteistöjen määrä. 

Pro Suolijärvi ry selvittää jatkovalitusmahdollisuuksia.