Seuraavista kuvaajista voi seurata päivittäin päivittyvää Suolijärvien vesitilannetta ympäristö.fi -palvelun tarjoamasta datasta. “Näytä koko vuosi” -painikkeesta saa näkyviin kuvaajan, jossa näkyy järvien pinnan korkeuden vaihtelu koko vuoden aikana ja järvien vesivoimakäytöstä aiheutuva usean metrin “kevätkuoppa”. 

Säännöstötelyrajat ovat Ala-Suolijärven osalta yläraja 243,0m (merenpinnasta) ja alaraja 240,0m, jolloin järven säännöstelystä johtuva pinnan korkeuden vaihtelu on rajojen puitteissa enintään kolme metriä. 

Yli-Suolijärven osalta vastaavat rajat ovat 245,0m ja 242,60m, jolloin rajojen sallimaksi suurimmaksi pinnan korkeuden vaihteluksi tulee 2,4m. 

Järvien luontainen pinnan korkeuden vaihtelu ilman säännöstelyä on noin 0,7 metriä. 

Lisää dataa mm. juoksutusvirtaamista ja vedenkorkeuksista löytyy ympäristö.fi palvelusta Ala-Suolijärven osalta täältä, Yli-Suolijärven osalta täältä ja Isojärven osalta täältä.